Daniel EwermanDaniel Ewerman är industridesignern som med ytterligare studier på Konstfack såg möjligheterna i att börja designa attraktiva tjänster. 1998 startade han Transformator Design där han även är vd. Daniel Ewermans passion är kunddriven tjänsteinnovation och hans mål är att utrota sadistiska kundupplevelser.

Daniel är övertygad om att den som bäst förstår sina kunders tankar, beteende och behov och lyckas överföra dessa insikter till kundupplevelser kommer att bli en vinnare. Och att det bara ärgenom att förstå kunden på djupet man skapar tjänster som kunden använder, älskar och rekommenderar. Nu är företaget ledande inom området Service Design (även kallat tjänstedesign) och de har kartlagt en mängd av kundbehov, beteenden, förväntningar, drivkrafter och önskemål och utifrån detta skapat framgångsrika tjänstelösningar.

Daniel Ewerman är en passionerad kunddriven tjänsteutvecklare, entreprenör och närmast en evangelist inom kundcentrering.

Föreläsningar med Daniel Ewerman:

Värdet av en riktigt bra kundupplevelse

Kundupplevelser – en överlevnadsfråga

Förbättra kundupplevelsen – så går det till

Att samskapa tjänster med kund

Kundinsikterna som leder till kundnöjdhet

Vikten av kundcentrerad organisationskultur

Tjänstedesign

Tjänsteinnovation