Åke PålshammarÅke Pålshammar är neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala Universitet där han specialiserat sig på att popularisera hjärnan. Han anlitas av bland andra Utbildningsradion och Hjärnfonden, både som expert, skribent, talare och rådgivare.

Ungdomar ser vuxna ut och talar ofta på samma sätt som vuxna men har en hjärna som är omogen ur ett vetenskapligt perspektiv. I tonåren har vi exempelvis inte utvecklat de biologiska mekanismer som krävs för att kunna vara eftertänksamma i samma utsträckning som vuxna.

Under tonårstiden mognar tjejernas hjärnor ett till två år snabbare än pojkarna. Pojkar har ofta en tendens att ta mer risker. Detta kan yttra sig genom att de konsumerar mer alkohol, experimenterar med droger i större utsträckning och deltar i andra riskfyllda beteendesituationer. Den biologiska förklaringsmodellen är dock inte tillräcklig. Könsroller och sociala koder hjälper i viss till att förstärka riskbeteenden hos killar och försvaga dem hos tjejer. Det som uppfattas vara förväntat beteende medverkar således till att upprätthålla redan satta mönster.

Vårt förstånd sitter i pannloberna och dessa blir inte färdigutvecklade förrän vid 25 års ålder ungefär. Det är i den delen av hjärnan vi hanterar planering och där sitter även förmågan att kunna se saker i större sammanhang.

Vad vet vi om hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar, utveckling och personlighet? Vad händer när något inte fungerar? Vad vet vi om hjärnan vid depression och utbrändhet, minnes- och uppmärksamhetsproblem, vid åldersrelaterade störningar och demenssjukdomar, typ Alzheimer?

På ett lättsamt sätt föreläser Åke Pålshammar för sina åhörare om hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar, utveckling och personlighet. Dagens mer specifika tema på föreläsningen är “Varför gör de inte som de säger!”, och fokuserar på den risktagande unga människan. Det handlar om hur en ung och outvecklad hjärna påverkas av traumatiska händelser och psykosocial påfrestning — både i struktur och i funktion.