Anders TengströmAnders Tengström är leg psykolog Antisociala ungdomar med missbruk och docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Han har forskat många år kring missbruk och psykisk ohälsa hos ungdomar och han anses vara en av landets ledande experter på området.

I sin föreläsning belyser Anders Tengström ett synsätt på hur man kan nå en effektiv samverkan och vilken teoretisk och praktisk samsyn som bör råda. Han diskuterar kunskap kring samsjuklighet och psykosocial funktion samt hur olika tillstånd kan kräva olika sätt att intervenera på. Hur praktisk samverkan kan se ut och vilka erfarenheter som finns diskuteras även. Föreläsningen avslutats med att Anders informerar om lokala projekt och möjliga kontaktvägar som finns.