Angelica FrithiofAngelica Frithiof har en Fil. Kand. inom Humanoria samt utbildningar inom Medicinsk etik, Psykologi, Lösningsfokus och Samtalsmetodik med narrativ inriktning. Som föreläsare är Angelica engagerande och hon använder mycket humor och konkreta exempel i sina föreläsningar.

Genom sitt arbete som vårdkonsult har Angelica Frithiof mer än tjugo års erfarenhet att utbilda personal, främst inom offentlig sektor, i bemötande, kommunikation, samtalsmetodik, konflikthantering och värdegrundsfrågor. Ledarskapet och arbetsmiljön finns alltid i fokus i det hon gör.

Om man förstår de bakomliggande mekanismerna kring människans motivation och drivkrafter kan man utvecklas och bli ännu bättre i sina möten. Tillsammans med Angelica tas steget från teori till praktisk handling och med sig hem får åhörarna konkreta förslag på praktisk tillämpning i sin egna verksamhet. Angelica kan även anlitas som processledare och moderator för kortare och längre uppdrag.

Några exempel på föreläsningar med Angelica:
”Det Personliga och Professionella Ledarskapet”
”Bemötande och Kommunikation”

Några exempel på utbildningar med Angelica:
”Bättre arbetsmiljö – NU!” –
”Att bli Värdegrundsledare”