Anna Bergholtz Anna Bergholtz är utbildad socialpedagog, journalist och diplomerad coach. Hon har lång erfarenhet från media, bl. a som programledare i radions P1 och som blind filmrecensent i tv:s Breaking News med Filip och Fredrik. Anna brinner för mångfald och delaktighet och hörs ofta i debatten om likabehandling och synlighet av personer med funktionsnedsättning i media.

Anna har mött motgångar som få. Som liten blev hon svårt sjuk och satt i rullstol. 24 år gammal blev hon blind. Men detta har inte hindrat henne från att bli Sveriges första blinda filmrecensent, uppfylla drömmen om att bli författare och leva det liv hon vill.

Anna Bergholtz föreläser framförallt om inspiration – att vända motgång till framgång, men även mycket om att se funktionsnedsättning som en tillgång, om mångfald inom arbetslivet och i media, om bemötande, fördomar och attityder kring funktionsnedsättningar inom arbetsliv, skola och omsorg. Anna skräddarsyr sina föreläsningar efter kundens önskemål och hon kombinerar gärna sina föreläsningar med workshop. Du kan även boka Anna som moderator eller konferencier.

Exempel på föreläsningar av Anna Bergholtz:

“Boosta ditt unika jag”

En inspirerande, tänkvärd och underhållande föreläsning om att vända motgång till framgång, att oavsett förutsättningar nå sina drömmar. Om kraften i vår egen inställning och tillgången i människors olikheter. Riktar sig till alla som vill ha en boost i arbetet, skolan eller det privata.

“Vi och dom – tillsammans är vi oslagbara”

Föreläsningen för dig som vill skapa mångfald på riktigt. Om det fantastiska som händer när vi vågar bryta normer. Med stor träffsäkerhet och humor blandas fakta med anekdoter ur verkliga livet. Normkritik, fördomar, ordbruk, diskriminering, funktionsvariation och lika behandling är exempel på ämnen som berörs. En rejäl dos inspiration om möjligheterna med olikheter som du inte får missa!

“Sedd, hörd, och berörd”

Föreläsningen om hur vi får ett bra bemötande genom att mötas på riktigt. Jag har lång erfarenhet som patient, brukare och klient samt från sjukvårdens alla nivåer. ”Det lilla gör det stora”, brukar jag säga. Riktar sig till alla som arbetar inom hälsa, sjukvård, omsorg, rehabilitering samt personligt stöd och service.

“Inkludera mera”

Inspiration i arbetet för mångfald och tillgänglighet. Ökad tillgänglighet ger fler kunder, en bättre arbetsmiljö och en inkluderande möteskultur. Om lagen, egna erfarenheter, normer och vinsterna för oss alla. Riktar sig till företag, organisationer och verksamheter som vill ligga steget före.