Carolina ThornströmCarolina Thornström är rektor i Ystads kommun och leder en skola som genomgått en digital förändringsresa med goda resultat. Carolina är också konsult och genomför utbildningar för rektorer.

Vi står mitt i en omvälvande tid för skolan, med digitalisering, måluppfyllelse och inkludering på agendan. Vi skolledare söker framgångsrika vägar för vårt pedagogiska ledarskap satt i en utvecklingskontext säger Carolina Thornström. Carolina vill gärna vara med och bidra till det kollegiala lärandet skolledare emellan.

Carolina kommer att dela med sig av sin berättelse om deras förändringsresa. Hon kommer att lyfta fram framgångsfaktorer som varit avgörande och, som i allt utvecklingsarbete, lärandeexempel med de fallgropar som uppstått. Carolina tar med sig mycket praktiska och konkreta exempel ur vardagen. Där ledarskapet syns.