Christian JohanssonChristian Johansson är legitimerad psykiatriker med lång och gedigen erfarenhet av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under flera år arbetade han som ST-läkare inom psykiatri på S:t Görans sjukhus, bland annat inom områdena beroende, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och neurologi. Christian har även arbetat som specialistläkare/överläkare på Liljeholmens psykiatriska öppenvårdsmottagning samt kursamanuens på läkarprogrammet, Karolinska Institutet, moment psykiatri.

Christian Johanssons meritlista är lång. Han är legitimerad psykiatriker och har under flera år arbetat som ST-läkare inom psykiatri vid S:t Görans sjukhus, bland annat inom områdena beroende, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och neurologi. Christian har även arbetat som specialistläkare/överläkare vid Liljeholmens psykiatriska öppenvårdsmottagning samt kursamanuens på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet, moment psykiatri.

Christian Johansson utbildar och föreläser om psykossjukdomar, behandling och uppföljning av psykiatrisk sjuklighet samt inom specialistområdet affektiva sjukdomar (depression och bipolär sjukdom). Han talar även kring samverkan, ledarskap, förändringsarbete och bemötande.

Vid utvecklings- och förändringsarbete inom verksamheter arbetar Christian med kartläggning, prioritering, genomförande och uppföljning utifrån principerna för OBM.

Under 2012 och 2014 var Christian flitigt anlitad som föreläsare och processledare inom Försäkringskassans KUR-projekt gällande diagnoskännedom, bemötande och samverkan.