Christian WassChristian Wass är civilekonom och f.d. aktiemäklare, som numera är föreläsare, familjefar och författare på heltid. Som föreläsare har han mött tusentals människor på företag och organisationer av varierande storlek och levererar alltid sitt budskap med både värme och humor. Christian blev utsedd till en av årets inspiratörer av tidningen LEVA 2010, var nominerad till Stora Talarpriset 2012 och samma år kandidat till Augustpriset med sin självbiografi, “Invalido – på ett ögonblick förändrades allt”.

Varje dag ställs människor inför sitt livs tuffaste match. Vad den utlösande faktorn är har mindre betydelse eftersom vi alla har våra egna referensramar. Något som för dig kan te sig i det närmaste obetydligt, kan för någon annan vara oerhört traumatiskt. Det beror helt på vad vi har för tidigare erfarenheter och var vi för tillfället befinner oss i livet. Det finns ingen generell måttstock för den inre smärtan.

Christian Wass, hittills, största utmaning i tillvaron inleddes när han som tjugoåring dök från en badbrygga, hamnade fel och bröt nacken. Sedan dess är Christian förlamad från bröstet och nedåt samt delvis i armarna. En total och stenhård omstart av livet tog sin början men han har tagit sig vidare. Mycket tack vare sin familj, vänner och fantastisk vårdpersonal men också tack vare sin egen kraft. En kraft som Christian innan olyckan inte trodde sig besitta, men som likväl funnits där när den behövts som mest.

Med jämna mellanrum behöver vi bli påminda om människans enorma kraft att kunna ta sig igenom även de tuffaste förändringar. Christian Wass är ett levande exempel på detta och i hans föreläsning får du med dig ett antal konkreta och lättillgängliga verktyg som hjälper till att utveckla och understödja den inneboende styrka vi alla bär på. Många känner oro inför förändringar som ofta kan ses som oöverstigliga hinder.

Christian Wass föredrag fokuserar på det han kallar “förändringsglappet” – den svåraste perioden i en förändringsprocess – när man står mitt emellan att lämna en trygg situation och att acceptera den nya. Han sätter saker i relation till varandra och ger oss ett helt annat perspektiv än vi är vana vid. I den här föreläsningen vävs exempel från näringsliv och privatliv ihop i syfte att skapa en mer öppen, prestigelös och förändringsbenägen arbetsmiljö

Christian föreläser om :

”Vi har kraften!”
”Vad är styrka egentligen? Finns det poänger att be om hjälp?”
”Med framgång genom förändring”
”Arbetsmiljö och arbetsglädje”
”Personligt ledarskap”
”Lyckliga organisationer – så byggs de upp!”
”Inspiration och motivation”