Christina StielliChristina Stielli, ”Årets kvinnliga talare” 2014 och 2015, har arbetat med utbildning och föreläsningar i snart 15 år. De senaste fem åren har hon själv stått på scenen för att förmedla kunskap, insikter och erfarenheter efter sitt arbete som chef med personalansvar inom branscher med höga krav på kreativitet, stresshantering, service och förändringsvilja. Christina debuterade 2010 med boken ”Jag älskar dig inte” som kom att bli något av en bästsäljare. 2013 kom nästa roman, ”Allt för din skull” och däremellan skrev hon tre tonårsböcker. 2014 kom boken om glädje, ”Jag vill vara glad!” och 2016 kommer boken ”Träna arbetsglädje!”.

Christina Stielli lägger stor vikt vid den egna individens valmöjligheter för att förhålla sig till situationer som uppstår i livet, vare sig det är privat eller på arbetet. Vi är skyldiga oss själva att ta det ansvar vi har mot oss själva och gentemot varandra. Och allting blir mer trivsamt och enkelt om vi kan lära oss att ha roligt på resan. Och låt oss göra en sak tydlig redan här – hon pratar inte om att vi ska gå runt och tänka positivt utan om hur vi ska klara av skiten i livet.

Christinas föreläsningar syftar till att skapa förståelse för hur vi kan få gladare medarbetare som mår bättre, klara av förändringar, hantera stress och inte minst att belysa vikten av att vi är varandras arbetsmiljö. Mår medarbetarna bra så mår företaget ännu bättre och kunder, uppdragsgivare och leverantörer påverkas positivt.

Några föreläsningsupplägg med Christina:

Världsmästare i förändring!

En föreläsning som passar inför, under eller efter en förändring. Lättsamt och allvarligt, berörande och insiktsfullt med resultat av studier och en inblick i hur hjärnan fungerar i förändring, hur vi kan få alla att dra åt samma håll och skapa ett smidigt medarbetarskap.

Arbetsglädje? Ja tack!

Vem är ansvarig för arbetsglädjen och hur ska vi se till så att det blir kul på jobbet? Och varför är det så viktigt med glädje på jobbet? Inspiration blandat med fakta och en gedigen verktygslåda för arbetsglädje och inte minst – på vilket sätt arbetsglädje kopplas till ökad produktivitet och mindre stress.

Varför är inte alla andra normala, som jag?

Medarbetarna är oftast den viktigaste tillgången för en arbetsplats och fungerar inte kommunikationen och samarbetet kan det få konsekvenser för en hel arbetsplats. En föreläsning om olikheter, arbetsglädje och att vi är varandras arbetsmiljö.

Bromsa eller bryta ihop?

Både arbetsgivaren och medarbetarna har ansvar för att motverka stress och förebygga den farliga negativa stressen på en arbetsplats. Christina tar deltagarna med till den dagen då hon insåg att hon hade tappat minnet av en långvarig stress. Plötsligt visste hon inte hur man kör en bil.