Clas MalmströmClas Malmström föddes år 1956. Efter några år som läkare i landstingssjukvården (psykiatri och rehabilitering) blev han företagsläkare, bl.a. chef för IKEA:s företagshälsovård i sex år. Efter det blev han egen företagare där han byggde upp en verksamhet med över 50-talet medarbetare. Som forskare uppmärksammades Clas för sitt arbete med psykosomatik, prestationspsykologi och positiv stress. Numera är Clas Malmström författare, föreläsare och rådgivare åt flera företagsledningar.

Att lära sig hur man eliminerar svagheter i sin stresstålighet kan ha avgörande betydelse för hur man mår och hur pass väl man tacklar vardagslivets utmaningar. Den kanske viktigaste effekten är att man blir bättre på att ta vara på möjligheter. Det är faktiskt en viktigare förmåga än att vara bra på att undvika risker. Att minimera skadlig påverkan räcker inte för att må bra. God hälsa förutsätter att man aktivt utsätter sig för tillräckligt mycket välgörande påverkan.

Clas föreläsningar handlar om bland annat hälsokompetens, positiv stress, hållbarhetsfaktorer för högpresterande individer/ organisationer och arbetsglädje. Han har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med ”positiv stress”, där han visar på hur införandet av beteendeförändringar och metoder i arbetet leder till större engagemang i organisationen, stolthet och mer energi. Han beskriver också hur näringsläran och motionen har betydelse för hur man mår.

Clas Malmström beskriver även närmare om vad som kännetecknar en högpresterande individ eller organisation samt vilka faktorer som avgör om en människa kan utnyttja sin fulla potential. Clas föreläsningar kännetecknas av underhållande exempel varvat med djup kunskap inom ämnet.