David Eberhard

David Eberhard har tidigare arbetat som överläkare på psykiatriavdelningen på S:t Görans sjukhus. Han arbetar än idag inom psykiatrin men är även en mycket hyllad författare och en efterfrågad föreläsare. Hans föreläsningar är en aning provocerande, tankeväckande och fylld av humor, allt på samma gång. De handlar om bland annat kränkthet, orättvisa, trygghetsnarkomani och svenskens frågeställningar inom psykiatri.

David Eberhard blev år 2006 mycket uppmärksammad för sin bok ” I trygghetsnarkomanernas land”. Med en blandning av provokation, humor och tankeväckande exempel beskriver han hur vi Sverige har ett uppförstorat behov av att känna kontroll och trygghet. Han försöker visa på att om vi i stället lär oss att möta och hantera svåra situationer som uppstår i livet kan det få stor positiv inverkan på våra liv.

Hur kommer det sig att dagens människor blir kränkta av nästan allt? I var och varannan dagstidning hittar vi artiklar om människor som upplever sig kränkta. Den moderna människan tycks inte tåla oförrätter och upplever minsta ifrågasättande av den egna personen som kränkande.

David Eberhard menar att det finns flera förklaringar till detta. Om man jämför människorna i dagens samhälle med tidigare generationer, och vad de var tvungna att utstå under sin livstid, framgår med all tydlighet att vi har det extremt bra. Men ju bättre vi får det desto mer klagar vi. Vi har det bra, men så länge andra i vår omgivning har det ännu bättre så ser vi det inte.

David Eberhards föreläsningsstil är avslappnad och ledig. Hans föreläsning brukar sammanfattas som inspirerande, tankeväckande och fyllda med underhållande anekdoter.

Om föreläsningen ”Våga uppfostra dina barn”:

Föräldrar gör sina barn en björntjänst genom att ständigt skydda dem. Skillnaden mellan högt uppskruvade förväntningar och krav på ett sorgfritt liv och hur verkligheten ser ut är stor. De unga får orealistiska förväntningar på tillvaron.

Är våra barn bortskämda snorungar? Hur kommer det sig? Är det en curlad generation föräldrar som nu uppfostrar sina barn? Hur är det att möta dessa möta dessa prinsar och prinsessor i förskolan och skolan?