David EdfeltDavid Edfelt är leg psykolog och arbetar med utbildning, utredning och handledning samt utveckling av organisationer och grupper. Han har under många år arbetat med utvecklingsfrågor som samordnare för utredningsteam för barn på Karolinska Universitetssjukhuset och Sachsska barnsjukhuset samt privat med olika offentliga verksamheter. Tidigare har David arbetet som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. David undervisar även på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet.

David Edfelt föreläser om olika ämnen som berör barn och ungdomar med olika typer av svårigheter i vardagen. Det handlar om hur pedagogisk personal kan bemöta barn och unga i svårigheter. En del av dessa barn uppfyller kriterier för någon diagnos, såsom adhd eller autism men för många är det inte så. “Hur vi kan förstå de utmaningar barnen möter i vardagen?” och “Vad kan vi göra när barn och ungdomar är utagerande?” är några av de frågeställningar som David tar upp i sin föreläsning.