David StiernholmDavid Stiernholm har examen i ekonomi med inriktning på entreprenörskap från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och han arbetade 1995-2003 inom handels- och tjänsteföretag som affärscontroller, IT-chef och ställföreträdande vd.

När David Stiernholm studerade ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg specialiserade han sig på entreprenörskap och fick efter studierna möjlighet att jobba som projektledare för bland annat ett stort handelsföretag liksom som ställföreträdande VD och IT-chef. En spännande karriär var i görningen, men David kände ofta att han behövde mer ordning och reda på alla uppgifter. Varje dag innebar ett överbelamrat skrivbord, ett huvud som var fullt av alla saker som måste göras och att flänga än hit än dit. Samtidigt skulle han lösa problem så att verksamheten skulle flyta på smidigt. Han fick nog av den bristande strukturen.

Lösningen på detta blev att bringa ordning i redan – hur? Med hjälp av struktur! Sedan 2004 arbetar David Stiernholm som struktör och föreläsare för organisationer, företag, universitet och högskolor. Hans uppdragsgivare är allt från väletablerade storföretag till entreprenörsföretag i uppstartsfas. Och de finns i nästan alla branscher – över hela landet. Han är även författare till den uppmärksammade boken “Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar”.

Under sin föreläsning ger David Stiernholm konkreta verktyg och metoder som åhörarna direkt kan använda i sitt arbete och hemma. David lär ut hur man spenderar sin tid på ett smart sätt och hur man istället kan lägga kraften på de uppgifter som verkligen är viktiga.