Emma StenströmEmma Stenström är docent i företagsekonomi och chef för forskningscentret ”Arts, Business & Culture” (ABC) vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är krönikör i Dagens Industri, frilansande föreläsare och skribent samt driver, tillsammans med Tobias Nielsén, bloggen kulturekonomi.se. Emma disputerade med avhandlingen Konstiga företag år 2000 och har varit gästprofessor vid Konstfack, biträdande rektor vid Handelshögskolan, verkställande direktör för Föreningen Kultur & Näringsliv samt programledare för Sveriges Televisions konstprogram ”Arty”.

Utöver det har hon suttit, och sitter fortfarande, i ett antal styrelser och rådgivande grupper, bland annat för Kulturrådet, Svensk Form, Dansens Hus och Stockholms konstnärliga högskola. Hon driver ett antal forskningsprojekt, flera tvärvetenskapliga, om kulturella och estetiska värden i näringslivet, användandet av konst för att bygga varumärken, aktivitetsbaserat arbete samt med- vetet ledarskap och byggandet av meningsfulla företag.

Genom att vara verksam i konstnärliga och ekonomiska sfärer samtidigt bidrar hon ständigt med nya spännande angreppssätt där det subjektiva, unika och nya ofta står i relation till det objektiva och beprövade Alla föreläsningar kan anpassas efter tid och publik – och kan även ges i formen av interaktiva workshops.

Att leda kreativitet

Vi står med samhälls- och företagsutmaningar som kräver kreativa lösningar och vi lever i en tid då kreativiteten står högt i kurs. Mycket ska vara kreativt; både städer och människor, ändå har vi rätt dålig förståelse för hur vi skapar kreativitet. Så vad ska vi egentligen använda den till? Och vad kännetecknar kreativa miljöer och varför blir de framgångsrika? Hur bygger vi organisationer som kanaliserar människors kreativitet och hur får vi det också att bli effektivt? Är det möjligt att bli kreativ på beställning? Med utgångspunkt i aktuell forskning föreläser Emma Stenström om vad vi bör lära oss om organisation och ledning av kreativitet för att nå framgång.

Från ego till eko – om meningsfullt ledarskap

Ju mer komplexa uppgifterna blir, desto viktigare är det att alla tar ansvar. Men hur utvecklar vi följarskap och självledarskap? Vad krävs? Hur kan vi släppa våra egon och se bortom vår egen vinning? Hur utvecklar vi medkänsla och skapar mening, både för oss själva och för andra? Emma Stenström tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och visar genom praktiska övningar hur vi kan utveckla ledarskapet i våra organisationer.

Meningsskapande innovation

Innovation handlar inte enbart om att hitta på nya produkter och tjänster, utan minst lika mycket om att förskjuta meningen kring befintliga, så att vi ser produkter och tjänster på nya sätt. Exemplen på företag som lyckats är många och gemensamt är att de förstått vikten av historia, kulturella koder, estetiska värden och framför allt av meningsskapande. Förmågan att berätta, visualisera eller på andra sätt gestalta sina idéer är en allt viktigare tillgång i dagens samhälle. Kulturell innovation handlar om ”kulturell kompetens”: förmågan att lägga märke till subtiliteter, förstå symbolik, skapa mening och våga stå för saker som ger det man gör karaktär. Förstår man vilken mening en konsument lägger i en tjänst eller produkt, är det där, i skärningspunkten mellan tjänst/ produkt och mening, som innovationen kan ligga. Emma Stenström föreläser inspirerande om aktuell forskning, talande case och exempel på hur man skapar kulturell innovation.

Exempel på andra rubriker vid Emmas föreläsningar och seminarier:

Self-leadership & Followership – Changing Perspectives on Leadership

Scandinavian Leadership

Authentic Leadership – Values, Motivation & Purpose

Passion, Profit & Purpose: Creative Entrepreneurship

Passion & Compassion

The Aesthetics of Activity-Based Working

Compassionate Entrepreneurship

Berättelseekonomin

Kulturell innovation inom detaljhandeln