Emmanuel EzraEmmanuel Ezra är kirurg, överläkare, fembarnsfar och en mycket uppskattad föreläsare. Hans ämnen är bemötande, värderingar, etik och krishantering.

Vi möter människor med stora behov och höga förväntningar och våra resurser som individer och organisationer är begränsade. Hur vi hanterar våra möten kan vara avgörande för det resultat vi uppnår.

Ibland kritiseras vi som möter människor i vårt arbete. Om man studerar denna kritik mer noggrant visar det sig att något oftast gått snett i bemötandet. Kritiken handlar kanske om brister i hur man utfört sitt arbete, men bakom kritiken finns nästan alltid en människa som inte känner sig sedd, trygg, tagen på allvar eller i värsta fall känner sig kränkt.

Det är effektivt, lönsamt, roligt och faktiskt också läkande med ett gott bemötande. Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och humor bidra till goda möten.

I sin senaste föreläsning ”Glädje och Mening” talar Emmanuel Ezra om den hållbara glädjen i motgång och medgång. Hur hanterar vi kriser? Vad får oss att känna mening med det vi gör? Framtidens vård, nya roller för personal och vårdtagare, hur möter vi det? I framtiden kommer vårdtagare att ställa större krav på delaktighet, information och medbestämmande hur bemöter vårdpersonal dessa nya krav?

Några punkter i Emmanuels föreläsning ”Det professionella bemötandet”:

Isberget – Så lite vi vet, så snabbt i dömer.
Förväntningar och behov – Kan vi påverka dem?
Kompetens och bemötande – Hur hänger de ihop?
Värderingar – attityder – beteenden – Hur hänger det ihop?
Haveri – När det blir fel.
Starring – Har du huvudrollen i ditt liv? Om självkännedom och bemötande.
Reträtt vägar – Om att köpa tid och finna vägar ut ur svårigheter.
Vetenskap och beprövad erfarenhet – Ledstjärnor även utanför vården.
Humor och självdistans – Försök inte utan.