Eric Donell Eric Donell är föreläsare, skådespelare, sångare och regissör. Eric har haft drygt trettio olika jobb, fyra redan i åttonde klass, men inget “privatliv” förrän långt upp i vuxen ålder. Hela livet hade Eric Donell känt att han var annorlunda, men varken lärare, läkare, psykologer eller psykiatrer kunde förstå vad det var för “fel” på honom. Av en slump fick han vid 28 års ålder veta att han hade Tourettes syndrom och, liksom de flesta med Tourette, även ADHD och inslag av tvång

Hundratusentals svenskar har Tourette, ADHD eller OCD (tvång) – oftast utan att veta om det och utan att veta att det är orsaken till de problem man har. Det största hindret som brukar följa med vid olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det sociala utanförskapet – ofta helt i onödan.

”Jag vill vara normal” är en föreläsningsföreställning om identifiering, ökad förståelse, bemötande och motivation i samband med NPF och riktar sig till lärare och övrig skolpersonal, personal inom vård/ omsorg/myndighet samt till anhöriga och den som själv har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Eric Donell vill med föreläsningen ge en insikt i hur det kan vara att leva med Tourette, ADHD och OCD, och kunskap om sociala och andra svårigheter, vanliga missuppfattningar, fördomar och utanförskap. Utveckla din förmåga att känna igen och bemöta NPF och upptäck de positiva sidorna – som alla kan få del av! Åhörarna bjuds ett nyansrikt inifrånperspektiv – fakta och erfarenheter varvat med belysande sketcher, filmklipp med mera. Föreläsningen är två timmar inklusive paus.