Erik MattssonErik Mattsson har en fil. kand. i statsvetenskap och utbildning inom utbildning inom retorik, fysik, matematik och ekonomisk historia. Erik har även varit ordförande i Röda Korsets ungdomsförbund och varit verksam som skådespelare. Genom sitt författarskap har han givit ut böckerna ”Möteskokboken” (2009), ”Talarkokboken” (2013) och ”Skrivarkokboken” (2015).

Sedan 1990-talet är Erik Mattsson föreläsare, rådgivare och utbildare inom kommunikation på heltid. Kommunikation och att vara kommunikativ kan ta sig många olika uttryck, därför har Erik fyllt sin verktygslåda med massor av bra redskap du kan använda dig av när du bemöter, presenterar, övertygar, informerar, levererar en story och vill beröra.

Erik Mattsson föreläser om hur vi kan bli bättre på att presentera, berätta, övertyga, bemöta, informera och skapa goda möten. Humorn är ständigt närvarande i Eriks föreläsningar som ofta lockar till skratt och insikter.

Erik tar bland annat upp följande i sin föreläsning:

”Bemötande av andra människor”
”Hur vi skapar goda möten”
”Retorik – konsten att övertyga”
”Vad signalerar vårt kroppsspråk”
”Presentationstekniker”
”Storytelling”