Erik ModigFörutom att vara en väletablerad konstnär är Erik Modig också doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Med fokus på effektiv kommunikation och konsumentpsykologi tillhör han Europas ledande center för forskning om reklam och dess effekter. Hösten 2012 disputerade Erik med avhandlingen ”Understanding Advertising Creativity” och har sen dess etablerat sig som en av Sveriges främsta forskare inom reklam och kommunikation. Eriks forskning visar hur kreativ marknadsföring påverkar mottagaren, samt hur kreativitet kan effektivisera marknadsföring. Hans forskning berör också områden som neuromarketing, varumärkesstrategier, Big data, beslutsfattande och hur människor bör kommunicera för att skapa bra relationer och förändra beteenden.

Kontroll och effektiv kundkommunikation

Den eviga strömmen av reklambudskap som sköljer över dagens konsumenter har lärt dem att ignorera reklam. Så, hur når man en mottagare som inte vill lyssna?

Trots förändrade förutsättningar fortsätter företag att upprepa budskap som deras kunder redan hört och sedan länge har tröttnat på. Företagen blir som självupptagna middagsgäster; de vägrar att byta samtalsämne eller fråga vad som möjligtvis intresserar övriga runt bordet. Istället borde företag förstå vad som förändrats och anpassa sin kommunikation till nya kanaler. På nytt lära sig vad som tilltalar mottagaren. Med modern konsumentpsykologi som bas föreläser Erik Modig om hur vi kan skapa budskap som faktiskt når fram till kunderna samt hur dessa budskap behöver vara utformade för att skapa engagemang, lojalitet och framgångsrika affärer.

Kundpsykologi, neuromarketing och framtidens konsumentbeteende

Kund- och säljfokus är nutidens ledord och dagens företag söker svar i konsumentens hjärnor för att där hitta ”köpknappen”. Begreppet neuromarketing har gjort entré och tillsammans med en ökad förståelse om varför kunder faktiskt köper blir insikterna mycket intressanta. Vad innebär denna kunskap för dagens företag?

Kunderna erbjuds fler produkter än någonsin tidigare och valmöjligheterna är närmast oändliga. Uppmärksamheten en konsument ger en ny produkt eller ett varumärke riskerar att bli minimal. Erik Modig berättar underhållande och konkret om vad som händer när modern konsumentpsykologi möter aktuell hjärnforskning. Hur använder sig dagens konsumenter av produkter, varumärken och olika typer av kommunikation för att tillgodose sina behov? Vilka beteenden och behov är medvetna och vilka är omedvetna? I denna föreläsning förklaras hur företag får sin plats i konsumenters hjärnor genom att bli mer relevanta och värdeskapande.

Kommunikation för världens bästa arbetsplats

Oavsett vad man försöker uppnå – ökad förändringstakt, ökad arbetsglädje eller större engagemang – så står det och faller med förmågan att kommunicera. Chefer, ledare och medarbetare har allt att vinna på att lära sig mer om förutsättningarna för tydlig och effektiv kommunikation. Detta är en inspirerande föreläsning där insikter och kunskap från marknadsföringens område kommer till användning för att skapa förutsättningar för världens bästa arbetsplats. Ledare och medarbetare med kompetens om kommunikationens mekanismer kommer att både leda och bidra till effektivare förändringsprocesser utan onödigt obehag och konflikter. Förmågan att kontinuerligt förändras, förnyas och vilja samarbeta blir allt mer kritisk för framgångsrika företag och organisationer och Erik Modig föreläser om de positiva effekter som skapas när effektiv kommunikation är den rådande kulturen. En underhållande och insiktsfull föreläsning för alla medarbetare om hur en rolig och effektiv arbetsplats får både kollegor och kunder att välja er om och om igen.