Fredric BohmFredric Bohm är psykolog, socionom, författare och en av Sveriges mest anlitade talare. Han arbetar som konsult med attityder och förändring som specialområden. Bland hans kunder finns såväl privata företag inom flera branscher som offentliga organisationer. Fredric Bohm har en lång erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och hjälper företag att utveckla sin organisationskultur.

Hur skapar man bättre relationer på arbetsplatsen? Kan man välja glädje och trivsel? Kan man lära sig att tycka om förändringar Det är här Fredric kommer in i bilden. Han ger handfasta tips på HUR förändringar kan åstadkommas, vilket uppskattas av många företag och organisationer.

Fredric Bohm har en gedigen erfarenhet som utvecklingschef och metodutvecklare av tester och utvecklingsprogram. Den erfarenheten tillsammans med hans inriktning på effektiv attitydspsykologi har lett till att han är en mycket anlitad konsult inom förändringsledning, ledar- och värderingsprogram. Hans föreläsningar är fyllda av praktiska exempel och det är vanligt att man får oväntade insikter om hur människor fungerar.

Som tränad ståuppkomiker vet han hur man använder humor för att nå fram och väcka intresse. Han exemplifierar sitt budskap med en mängd praktiska exempel som deltagarna känner igen sig i. Utan problem anpassar Fredric sina föreläsningar efter er specifika situation.