Johan Mathson Johan Mathson är född och uppvuxen i Gävle. Som ung var Johan en flitig idrottsutövare och han sysslade bland annat med friidrott, militär femkamp samt spelade tennis på elitnivå. Efter en civilekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm har Johan arbetat som säljare, utbildningskonsult, gruppchef, affärsområdeschef, managementkonsult och affärsutvecklingschef. Han har även varit VD i ett flertal bolag i både Sverige och utomlands. Han har dessutom haft styrelseuppdrag i såväl börsnoterade som onoterade bolag, vilket sammantaget ger honom en mycket bred affärsbakgrund.

“Det tog företagsledningen 19 veckor att formulera den nya affärsplanen och medarbetarna 2 timmar att missuppfatta den.” I sina föreläsningar pratar Johan Mathson om att mobilisera hela organisationen i att förverkliga strategierna. Han pratar också om en ny verklighet där tidigare konkurrensfördelar helt plötsligt bara blir förutsättningar.  Och hur man verkligen får hela organisationen att förstå vad detta innebär.

Här följer några exempel på Johans föreläsningar:

”Ska organisationen aldrig sitta ner?”

I denna föreläsning beskriver Johan Mathson hur framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete bygger till stor del på att organisationen hela tiden förändras och utvecklas. I en tid av globalisering snurrar hjulen allt snabbare och förändringstakten medför både hot och möjligheter för företag. Den senaste forskningen visar att 70 % av alla större förändringsprojekt i företag havererar. En anledning till detta är att många ledare idag saknar både kunskap och erfarenhet av att kunna leda företag i förändring.

Johan beskriver och ger konkreta exempel på att förändring av företag handlar i första hand om att förändra människor. Vikten av att skapa rätt förutsättningar för att klara framtida utmaningar är nyckeln till framgång.

”Snöplogen – historien om hemligheten bakom ett framgångsrikt ledarskap”

Många chefer lever i en tid där de förväntas leverera högre resultat men med mindre resurser för varje år som går. En nyckelfråga för att lyckas fortsätta prestera bra resultat är att använda sina resurser effektivt och förmågan till samarbete. Samarbete mellan avdelningar, grupper och enskilda individer.

Johan beskriver betydelsen och potentialen av att utveckla ett effektivt samarbete internt. Föreläsningen kan kombineras med en intern diskussion och workshop.

”Teamwork spells together”

Många chefer lever i en tid där de förväntas leverera högre resultat men med mindre resurser för varje år som går. En nyckelfråga för att lyckas fortsätta prestera bra resultat är att använda sina resurser effektivt och förmågan till samarbete. Samarbete mellan avdelningar, grupper och enskilda individer.

Johan beskriver betydelsen och potentialen av att utveckla ett effektivt samarbete internt. Föreläsningen kan kombineras med en intern diskussion och workshop.

”Först till framtiden!”

Vilka är de nya kund- och marknadstrenderna just nu och hur kommer dessa påverka oss långsiktigt och kortsiktigt? Att förstå hur omvärlden påverkar företaget och den marknad man verkar inom är otroligt viktigt för att kunna fatta rätt beslut. Johan Mathson vill att hans åhörare ska bredda sitt perspektiv och verkligen förstå den rådande marknadssituationen, hur nya förändringar påverkar oss och hur vi ska fortsätta vara framgångsrika.

Hur lyckas vi mobilisera hela företaget i samma riktning? Förstår ledningen detta? Förstår medarbetarna detta? Och hur förankrar vi detta i hela företaget? Detta är några frågor som Johan belyser. Denna föreläsning riktar sig främst till chefer, beslutsfattare och ledningsgrupper.