Johanna LundinJohanna Lundin har tio års erfarenhet av att leda jämställdhetsutveckling tillsammans med människor och organisationer. Johanna har flera års erfarenhet av styrelsearbete genom sitt engagemang i Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna och UN Women nk Sveriges styrelse. Efter en treårig utbildningsinsats för Historiska museet medförfattade hon boken ”Genusförbart” – en metodbok för att skapa jämställda museer.

Johanna Lundin är en populär föreläsare och flerfaldigt prisbelönt för sitt innovativa arbete. Hon har utbildat 10 000 människor i jämställdhet, mångfald och normkritik inom privat och offentlig sektor och medverkat som jämställdhetsexpert i flertalet ESF projekt.

Johanna Lundin ger er verktygen för faktisk förändring. Hon vet vilka fallgropar och framgångsfaktorer som finns och får gruppen att utvecklas tillsammans.  Johanna använder sig av interaktiva övningar och ett normkritiskt perspektiv för att skapa jämställda och inkluderande organisationer. Johanna vill gärna möta kunden innan föreläsningstillfället för att få del av eventuellt tidigare utvecklingsarbete, samt få en bild av verksamheten och skapa cases som skapar engagemang och motivation hos åhörarna.

Johanna har stor erfarenhet av allt från inspirationsföreläsningar med fokus ”ögonöppnare” till längre utvecklingsprocesser och handledningsuppdrag med t.ex ledningsgrupper och likabehandlingsgrupper. Johanna fungerar mycket bra som moderator och facilitator av konferenser och hon har lett flertalet dialogmöten med politiker med fokus jämställdhet och näringslivsutveckling.

Johanna Lundin – En inspiratör som berör och ger verktyg för faktisk förändring!

Foto: Linda Eliasson