Jouanita TörnströmJouanita Törnström är Leg. Psykiatrisköterska med en medicine kandidatexamen. Förutom att föreläsa, arbetar hon som återhämtningskonsult, egen företagare och författar.  Genom sitt författarskap har Jouanita givit ut böckerna ”Ansiktet bakom masken – om att vara borderline” (2004 & 2012) och ”Våga säga Ja till livet – om att övervinna borderline” (2013). Båda böckerna speglar Jouanitas psykiska ohälsa men också om kampen på vägen tillbaka – till livet.

Som tonåring började Jouanita Törnström med självskadebeteenden. Och år 2000 gjorde Jouanita som 27-åring två allvarliga självmordsförsök med 5 dagars mellanrum, vilket ledde till att Jouanita idag har en 6-procentig invaliditet. Men tack vare att någon från vården stod för hoppet och inte gav upp på henne samt tack vare kärleken så överlevde Jouanita till alla odds. Jouanita är idag mamma till två pojkar och lever ett vanligt familjeliv.

Jouanita Törnström föreläser om sina erfarenheter av ångest, depression, ätstörning och borderline (emotionell instabil personlighet). Förutom sina egna erfarenheter, så föreläser och utbildar Jouanita också inom bemötande och återhämtningsinriktat arbetssätt.