Katarina GospicKatarina Gospic är född 1984 och uppvuxen i Stockholm. Hon har en läkarexamen, fil. mag. i fysiologi och en filosofie doktorsexamen från Karolinska Institutet. 2011 disputerade hon inom kognitiv neurovetenskap med en avhandling om hur vi reglerar våra känslor och vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut. 2012 gav hon ut den populärvetenskapliga boken ”Välj rätt” en guide till bra beslut”.

Den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart, men vår hjärna är densamma som för 40 000 år sedan. Tar vi inte hänsyn till våra stenålderskopplingar i hjärnan blir de beslut vi fattar både irrationella och svårbegripliga. Exempelvis är öppna kontorslandskap hjärnans värsta fiende. I stället för att vara kreativa tvingas vi använda hjärnan till att stänga ute stress.

Katarina Gospic vill implementera kunskap om hjärnan i näringslivet och samhället i syfte att främja hälsa, välmående och prestation. Hon menar att om vi vet hur hjärnan och kroppen fungerar kan vi styra våra beslut, oss själva och världen i önskad riktning.

Exempel på föreläsningar med Katarina:

”Välj rätt” – Hur gör vi för att fatta kloka och hållbara beslut när tillvaron är kaosartad?

”Lurad av hjärnan” – Vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut och hur vi blir lurade av vår egen hjärna.

”Hjärnan på jobbet” – Om hjärnan, beslutsfattande och hur man anpassar sin arbetsmiljö för att främja hälsa,
prestation och välmående.

”Personligt varumärke på hjärnans vis!” – Vad händer i hjärnan när vi umgås med andra och hur gör vi för att ”boosta” det personliga varumärket sett från ett hjärnperspektiv?