Marcus SandborgMarcus Sandborg kommer från en vanlig medelklassfamilj från Falköping. Under hans uppväxt flyttade de omkring mycket och detta skapade oro för honom, eftersom han ofta kom till nya skolor och var tvungen att hitta nya vänner.

Som tonåring började Marcus Sandborg missbruka hasch och alkohol och vid 25 års ålder hamnade han i sin första psykos. Om det var drogerna som utlöste schizofrenin eller inte är svårt att svara på eftersom schizofreni kan bero på flera olika faktorer.

Idag är i alla fall Marcus drogfri och lever ett stabilt liv. Han har skapat en karriär som föreläsare och författare inom psykiatri och beroendefrågor och är också aktiv inom schizofreniförbundet. Där har han även fått ett stipendium.

Marcus Sandborg föreläser om hur det är att leva med beroende och schizofreni, psykisk hälsa, psykisk ohälsa och bemötandefrågor.