Mia OdabasMia Odabas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och sedan i början av 90-talet har hon arbetat som ekonomireporter. Bland annat har hon varit redaktör på A-ekonomi, krönikor och skribent på DN, Dagens industri och Svenska Dagbladet. I mitten av 90-talet var hon med och skapade Dolly, ett affärsmagasin utan siffror, i Stenbecks regi. Där människorna bakom affärerna fick stort utrymme. Hon har också startat en egen bilaga i Svenska Dagbladet om det unga arbetslivet, Platstorget.

Mia Odabas är en oerhört uppskattad moderator med lång erfarenhet av att vända och vrida på siffror och förmåga att få folk att berätta det som inte kan utläsas i årsredovisningen. Hon kombinerar affärsperspektivet med det mänskliga, som inte är lika uppmärksammat, men minst lika spännande. Med stort engagemang och professionalism både omkring och på scenen, skapar Mia en trygghetskänsla för arrangör, medverkande och publik.

Mia har även en uppskattad föreläsning som heter ”Vad står det i tidningen om finanskrisen – egentligen?”. I föreläsningen beskriver hon ingående vilka konsekvenser finanskriser ger, vad som sker med ekonomin, vilka samband finns det och hur ser framtiden ut.