Mikael AnderssonMikael Andersson föddes utan armar och ben 1964 och läkarnas råd var då att han borde vårdas på institution. Idag är Mikael gift och far till fyra barn. Han är dessutom egen företagare som sedan 2001 föreläst för 100 000-tals människor inom näringslivet, sjukvården, statliga verk, fackförbund och inom folkrörelsen.

Mikael Andersson vill förmedla något som påverkar och förändrar människors syn på sig själva och vad som egentligen är möjligt. Utan att skuldbelägga, anvisa eller tala om för någon hur de borde göra eller skall leva för att bli lyckligare eller mer framgångsrik.

I sina inspirerande och uppskattade föreläsningar berättar Mikael med ett smittande leende om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar. Allvar och svårigheter blandas med humor och glädje i tvära kast. Du kan förvänta dig en mycket personlig föreläsning där Mikael använder många exempel från livet och vardagen för att förmedla sitt budskap. Ingen lämnar föreläsningssalen utan att ha påverkats på det djupare planet.

Mikaels föreläsningar handlar om resurser och möjligheter i livet – och om inspiration.