Ola TornbergOla Tornberg har en bakgrund som professionell golfspelare och tränare och har även spenderat mycket tid på att förstå vår mänskliga natur. Yoga, meditation, kampkonst, buddhism mm har varit viktiga delar i Olas liv. Han kombinerar egna erfarenheter med filosofin bakom Nonviolent communication, vars syfte är att skapa tydlighet, kontakt och förståelse mellan människor.

99% av alla problem mellan människor uppstår på grund av bristande kommunikation. Antingen uttrycker inte sändaren budskapet tydligt nog, eller så tar inte mottagaren emot budskapet som det var menat.

Ola Tornberg presenterar kraftfulla verktyg som förbättrar kommunikationen och bidrar till ett arbetsklimat med mer motivation, öppenhet, glädje och effektivitet.

Ämnen som berörs är bland annat:

  • Svåra samtal – Inte så svårt
  • Konflikthantering – Från konflikt till kontakt
  • Feedback som tar människor och processer framåt
  • Bemötande som skapar trygghet
  • Empati – Varför är det viktigt?
  • Empatiskt ledarskap – Framtidens ledarskap?
  • Kommunikation 1.0 vs 2.0 – Från makt över andra till kraft med andra

Bland uppdragen kan nämnas utbildning och handledning på Minds Självmordslinje och även på Föreningen Tilia som jobbar för ungdomars psykiska hälsa, kommunikationsträning för grupper på SEB, Volvo mfl, coaching för företagsledare, idrottsutövare och privatpersoner mm.

Insikter, skratt och igenkänning utlovas!

”Jag kommer att ha stor användning för dessa kunskaper i många olika sammanhang i mitt liv. Du förklarar väldigt pedagogiskt. Både konkret, lättsamt och roligt. Stort tack!” – Tommy Karlholm, volontär Mind

”Med Olas hjälp har jag fått stor insikt i ledarskapsfrågor och hur vi inom organisationen kan dra åt samma håll. Jag har även fått mod att ta tag i svåra samtal som jag kanske inte vågat innan. Jag kan varmt rekommendera Ola som stöd i att utveckla dig själv och din organisation.” – Sophie Lööf, Företagsledare Partex AB, Nordfas Invest AB, Lööf Foundation