Låt Public Speakers Sweden hjälpa dig att hitta en skicklig talare eller moderator som gör din konferens extra spännande att vara med på!

förfrågan
1. Skicka en förfrågan Oavsett om du har hittat en person du vill boka eller behöver hjälp att hitta rätt
1
rådgivning
2. Matchning och rådgivning Vi ger er förslag på talare som har rätt kvalifikationer och som matchar de behov ni har.
2
genomgång
3. Genomgång av förslagen Gå igenom förslagen internt...
3
boka
4. Bokning Ni bokar den eller de personer ni är intresserade av och omfattas då av vår trygghetsgaranti.
4
möte
5. Förberedande kontakt Få direktkontakt och börja planera innehållet...
5
event
6. Genomförande Talaren ger er en anpassad och skräddarsydd föreläsning
6
uppfoljning
7. Uppföljning Om ni önskar gör vi en uppföljning.
7

 

Följande steg går vi igenom tillsammans med er:

Behovsanalys:

“Vilket är målet och syftet för dagen?”, “Vilka frågeställningar ska belysas?” och  “Hur ser målgruppen ut?”

Är några av frågetecknen som vi rätar ut i vårt första samtal.

Matchning och rådgivning:

Vi ger er förslag på talare som har rätt kvalifikationer och som matchar de behov ni har. Ni får information om föreslagna personer, enkelt och effektivt.

Genomgång av förslagen:

Nu är det dags att gå igenom förslagen internt och fatta beslut om vilken/vilka talare ni vill boka.

Bokning:

Ni bokar den eller de personer ni är intresserade av och omfattas då av vår talargaranti.

Förberedande kontakt:

Självklart får ni direktkontakt med den eller de personer ni valt då ni kan gå igenom innehåll och sammanhang tillsammans med dem. Behöver ni assistans, så hjälper vi gärna till.

Genomförande:

Talaren ger er en anpassad och skräddarsydd föreläsning utifrån det ni kom överens om vid den förberedande kontakten.

Uppföljning:

På Public Speakers (Sweden) är vi alltid intresserade av att ni som kund skall bli nöjd. Vi gör därför en uppföljning på våra uppdrag. Självklart kan ni välja att inte delta i uppföljningen om ni så önskar.