Paula AsarnojPaula Asarnoj har ett långt förflutet på Sveriges Television som programledare, presentatör och kommunikatör. Efter 14 år på SVT, växlade Paula spår och närmade sig det hon brinner för än idag; hälsa, medicin och friskvård. Hon var med och startade upp kommunikationsavdelningen på utbildningsföretaget ProfylaxGruppen. Därefter arbetade Paula som seniorkonsult inom life scienceteamet på Narva Communications och på Nyhetsmorgons redaktion som innehållsredaktör och researcher. Numera är Paula kommunikations- och pressansvarig på Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO).

I stort handlar ett moderatorsuppdrag om att vara länken mellan deltagare och arrangör. Paula Asarnoj arbetar alltid på ett förtroendefullt och noggrant sätt med förberedelserna inför sina uppdrag, som gör att både arrangör och deltagare kan känna sig trygga i sina roller. Inför ett panelsamtal går Paula igenom med deltagarna deras olika tankar kring en specifik fråga, för att få en känsla för hur samtalet kommer flöda på scenen. På scenen utstrålar Paula värme, engagemang och ärlighet och hon kombinerar ”svåra frågor” med en lagom dos av skratt, vilket skapar en trevlig stämning.