Pontus WaslingPontus Wasling är hjärnforskare och läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Pontus forskning handlar om minnets allra minsta beståndsdelar. I boken Minnet, fram och tillbaka sammanställde han den senaste forskningen och gjorde den tillgänglig för en bredare publik. Det är en fascinerande berättelse om den avgörande roll våra minnen spelar. Genom att förstå hjärnans skådespel kan du lära dig att ta bättre beslut, bryta vanans makt och bättre utnyttja hjärnans kreativa krafter. Genom att förstå ditt minne kan du också förstå dig själv.

Vad påverkar dina och andras beslut?

Hur gör vi när vi tar beslut? Det är en högst relevant fråga, eller hur? Det vi väljer och väljer bort påverkar oss, vår omgivning och våra verksamheter i allra högsta grad. Ändå vet de flesta av oss väldigt lite om hur denna mekanism fungerar och vad som styr oss att ta de beslut vi tar. Vår omedvetna perception påverkar våra omdömen och beslut sker dagligen på ”magkänsla”. Socialt sammanhang, kroppsspråk och beröring är bara några av de faktorer som influerar oss. Pontus Wasling föreläser om hur vi läser av vad andra tänker och känner, hur magkänsla fungerar, att hjärnan har en inbyggd moralisk kompass och att vi alla kan lära oss att fatta bättre och mer medvetna beslut.

Minnet, fram och tillbaka

Framtiden har inte kommit än och historien har redan passerat. Trots att nuet är det enda vi har, försvinner vi ofta från här och nu. Flera gånger dagligen går vi tillbaka in i det förgångna och målar upp bilder av framtiden. Föreläsningen handlar om varför vi måste försvinna från nuet. Och varför vi inte mår bra av det. Det handlar om vilka misstag hjärnan gör, varför vi tar fel på vad lycka är och några enkla saker vi kan tänka på när vi följer med minnet, fram och tillbaka. Pontus Wasling gör en inspirerande föreläsning där vi får lära oss mycket om minnets egenheter och funktion.

Kraften i en berättelse

Vi är besatta av minnen. Eller rättare sagt, vi är besatta av berättelser. Vår kunskap om världen och oss själva har formen av berättelser, lika mycket nu som för tusentals år sedan. Hjärnan skapar både vår egen livsberättelse och förståelsen om världen efter vissa mönster. Berättelserna är till för att skapa ett sammanhang och de är byggda på minnen. Föreläsningen handlar om vilka historier vi skapar och vad som får oss att komma ihåg dem, om hur de är uppbyggda och vilken betydelse de har. Baserat på hjärnforskning föreläser Pontus Wasling om nostalgins starka krafter, berättelser om framtiden och hur de formar vår självbild, vad vi konsumerar, vad vi kommer ihåg och hur vi upplever världen.

Den kreativa hjärnan

Våra hjärnor har en inbyggd kreativitet och denna föreläsning handlar om hur du kan styra dina kreativa krafter. Hur gör man för att komma på nya idéer genom att arbeta med dem? Vad händer när vi får plötsliga infall? Vilka är förutsättningarna för att skapa? Kreativitet är något som alla verkar eniga om är bra, men vad är det egentligen? Pontus Waslings föreläsning visar vilka tankeprocesser som ligger bakom nyskapande och tar samtidigt livet av myter om musor och gudomlig inspiration. Frågan om hur kreativitet fungerar har varit förbisedd under hundratals år, men svaret finns nu att finna i våra hjärnor. Pontus berättar hur det går till när vi kommer till de plötsliga insikter som behövs för att vi ska kunna få till innovationer, konstnärligt skapande och få ett kreativt liv.