Rune LarssonRune Larsson är ultradistanslöpare, äventyrare och lärare. Han har tagit det mesta i sitt liv ett stycke bortom det genomsnittliga. I flera år var han en av världens bästa löpare på extremt långa distanser och han har bland annat vunnit det klassiska loppet Spartathlon (246 kilometer) tre gånger. I ryggen har Rune också en examen, Bachelor of Arts Degree in Psyical Education, i hur människor fungerar fysiskt, psykiskt och socialt. Han är dessutom författare till böckerna ”Löparglädje – från motion till ultradistans” och ”Löparäventyret – på småvägar genom Europa”.

Rune Larsson har i drygt 30 år studerat konsten att nå svåra mål. Han har funnit att förmågan att prestera handlar om att ha ett mål som man vill uppnå, tror på, och som man är villig att betala priset för. Rune berättar om hur vi kan optimera flera av de parametrar som påverkar vägen till målet. Bland annat har Rune rott över Atlanten, sprungit tvärsöver Amerika och bestigit Sydamerikas högsta berg Acaonagua (6962 m.ö.h).

Med sin livslånga erfarenhet av konditionsidrotter och friskvård i kombination med flera års universitetsstudier i ämnet, så behärskar Rune Larsson även föreläsningar om motion och hälsa. På kundträffar och i andra sammanhang då man efterfrågar föreläsningar som ska vara såväl underhållande som tänkvärda passar Runes äventyrsuppdrag perfekt.

Exempel på föreläsningar med Rune Larsson:

Mål och motivation – Mål och motivation följs åt. Ett mål är något som man vill uppnå, något som man tror på, och något som man är villig att verkligen betala priset för. Rune berättar om hur vi kan optimera dessa faktorer.

Attityder – Man kan säga att våra attityder är hjärnans drivrutiner. Rune berättar om skillnaden mellan en offerattityd och en fighterattityd samt hur vi kan påverka oss själva och andra att bli mera av en fighter och mindre offer.

Konsten att orka – Kraft och uthållighet handlar om att ha en tydlig målbild och hålla fast vid den. Kamplust, förmågan att hantera de svackor och motgångar man får, attityden, flexibilitet så man kan anpassa sig till ändrade förutsättningar, och ett överskott av förmåga så man har marginaler till det som krävs.

En ultradistanslöpares sinnestillstånd – Detta föredrag är relativt likt Konsten att orka, men Rune styr det mera mot löpning på extremt långa distanser. Lärdomarna av det kan appliceras på mycket utanför idrottens värld.

Konsten att skaffa en fysisk livsstil – och behålla den – Föreläsningen handlar om träning för nöje och motion. Den vänder sig såväl till de som ännu aldrig motionerat, liksom till de som redan är igång. Det svåraste steget att ta för den som vill börja motionera sägs vara steget över tröskeln ut på det första träningspasset. Rune berättar hur man kan göra för att ta det steget, och hur man sedan kan träna för att vilja fortsätta. Detta föredrag kan kompletteras med att han tar ut de åhörare som vill på en löptur och lär ut konsten att springa långsamt.

Äventyr – Rune berättar om upplevelser och lärdomar från mina olika äventyr, såsom roddturen över Atlanten, löpturen över Amerika, och löpturen från Portugal till Sverige. Detta föredrag passar särskilt bra på kundträffar och andra tillställningar då man vill ha något lättsamt och underhållande.