Salah Haghgo Salah Haghgo har bred bakgrund från olika ledande positioner inom Telecommunications, marknadsföring och försäljning samt service båda nationellt och internationellt. Förutom att föreläsa, arbetar Salah numera med arbetsmarknadsfrågor och matchning.

Salah föddes och levde i sin tidiga ungdomstid i en liten stad i den kurdiska delen av Iran. Redan som väldigt ung började han att arbeta politiskt då orättvisorna i hans land var stora. Orättvisor kan tvinga en människa att börja agera, men om dess orättvisor betraktas som rätta och sanna från makthavarna, så blir det också livsfarligt att agera.

Trots att Salah Haghgo var medveten om faran, så började han yttra sig, tydligt och högt. Han ville förändra, han ville ha demokrati och han ville ha ett samhälle där alla, oavsett kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion eller ideologi fick vara med. Där alla kunde leva i harmoni och gemenskap.

Salah yttrade sig och han kämpade mot orättvisorna. Detta gjorde honom obekväm hos makthavarna och han fängslades och torterades. Till slut lyckades Salah fly och han kom till Sverige som 19-åring – som flykting.

I sina föreläsningar berättar Salah Haghgo utifrån sig själv som referensram om sitt liv och sina erfarenheter.

Min livsresa – Konsten att överleva PTSD!

Att bli fri från sina traumatiska minnen kan kännas otänkbart, och det kan kännas som om ingen egentligen förstår hur vi har det. Men att leva kvar i sina trauman utan en uppriktig strävan att släppa taget om dem, är minst lika skadligt för oss som det faktiska traumat har varit. Att inte släppa taget om svåra händelser är ett självplågeri, och det gör att medvetandet ständigt är inriktat på svaghet istället för utveckling.

  • Att hitta rätt drivmedel och inspiration
  • Att först ta reda på vad du vill – och sen var du är
  • Hur vi bäst bemöter människor som har PTSD

Inkluderande kultur – Chefen som kultursättare

Den här föreläsningen syftar till att skapa en förståelse för hur det sätt på vilket vi bemöter varandra förstärker och försvagar beteenden och därmed skapar kulturer som antingen begränsar eller utvecklar medarbetarna.

  • Gemensam ledarfilosofi och värderingar – ramar att förhålla sig till
  • Gemensam vision – mål och ökad förståelse för olikheter i drivkrafter
  • Minskade konflikter och stressnivå
  • Mod att ta beslut, skapa självkänsla, förändring av tillstånd och svåra samtal
  • Praktisk träning i vardagen.

Mångfaldens möjligheter och utmaningar!

Mångfald är en förutsättning för kreativitet och innovationsförmåga! Det är när olikheter möts som magi uppstår. Det är när någon annan befruktar dina tankar med en helt olik infallsvinkel som nya idéer uppstår och blir starka. Mångfald är inte välgörenhet – företag behöver mångfald för att bli ekonomiskt framgångsrika, för att hävda sig i konkurrensen och för att bli flexibla och snabbrörliga.

  • Hur implementering av mångfald ska ske.
  • Mångfald som verksamhetsstrategi – en modell för mångfaldsarbete.

I denna föreläsning pratar Salah om de olika perspektiv och strategier företag kan arbeta med: t ex motståndsperspektivet, diskriminerings- och rättviseperspektivet, tillgång- och legitimitetsperspektivet och lärandeperspektivet.