Selene CortesSelene Cortes har under flera år jobbat brett med psykosocial arbetsmiljö i såväl offentlig som privat sektor och utvecklat ett eget koncept från föreläsningar om psykisk ohälsa och/eller utmattningssyndrom till korta utbildningar eller långsiktigt upplägg på arbetsplatsen. Hon är en van och skicklig processledare som väcker tankar och skapar resultat.

Selene Cortes är en inspirerande och mångfacetterad föreläsare med bred såväl praktisk som teoretisk kunskap om psykisk ohälsa. Hon tar upp och problematiserar såväl individ- som strukturperspektiv, ifrågasätter synen på kompetens, kapacitet och arbetsförmåga samt pekar på förutsättningar och brister för att arbeta med psykisk ohälsa på såväl en övergripande nationell nivå som på det lilla företaget eller arbetsgruppen.

Selene är själv öppen med sina egna erfarenheter av utmattningssyndrom med en sjukskrivning i drygt fyra år för bakom sig. Hon trodde länge att en återgång i arbete var omöjlig. Detta tillsammans med hennes sexåriga högskoleutbildning samt många års erfarenhet av arbete med utanförskapsgrupper gör att hennes föreläsningar kan skräddarsys inom ett stort spann av möjligheter.

Den teoretiska basen som alltid förankras i egna erfarenheter ger en dynamisk och givande föreläsning eller utbildning. Det är personligt och ärligt men med gedigen bakomliggande teoretisk kunskap och Selene är en kvick och fartfylld och gör ett tungt ämne både intressant och kul och får deltagarna att verkligen tänka utanför ramarna.

Att blanda en utbildning i psykosocialt miljöarbete med en personlig föreläsning om vår tids största utmaning, stress och utmattningssyndrom, är en kombination som ingen kan värja sig emot.

Exempel på föreläsningar med Selene Cortes:

Man dör inte av stress – Man slutar bara att leva
– En helt vanlig historia om utmattning, föräldraskap, identitet, duktighet och ångest. Eller -“Hur får man livspusslet att gå ihop när det hela tiden fattas bitar?”

Psykosocial arbetsmiljö:
Ett skräddarsytt upplägg skapas efter kundens behov.

Exempel på teman:

Vad är psykisk ohälsa? Definitioner, förekomst och kostnader. Vilka drabbas och vad är tidiga tecken? Hur kan man/ bör man/ ska man jobba med psykisk ohälsa på arbetsplatsen?
Ansvar: Vem är ansvarig för den psykiska ohälsan på arbetsplatsen? Finns det olika typer av ansvar? Vad behövs för att man skall kunna ta ansvar?
Bemötande: Hur bemöter man någon som är sjuk/ som man tror är sjuk/ som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter sjukdom? Vad kan man säga utan att kränka? Hur mycket kan man fråga om? Vem bör säga vad?

Praktiskt arbete: Arbetsgruppen jobbas igenom och får fram ett gediget material som står som underlag för det vidare psykosociala miljöarbetet där delaktighet och implementering står i fokus.