Siavosh DerakhtiSiavosh Derakhti har mångårig erfarenhet arbete med barn & ungdomar i både kommunal och privat regi. Han har bland annat arbetat som barn- & ungdomsledare, mentor, kontaktperson och ungdomscoach. Idag arbetar Siavosh som socialarbetare och föreläsare för att motverka utanförskap, intolerans, antisemitism isamofobi och rasism. Han är dessutom grundare av UMFA – Unga Mot Antisemitism & Främlingsfientlighet.

När Barack Obama besökte Sverige 2013, var Siavosh den ende som Barack uttryckligen bad om att få träffa. 2012 var han den förste att tilldelas ELSA-priset från Svenska kommittén mot antisemitism och likaså året efter då han mottog Raoul Wallenberg-priset. 2015 tilldelades han dessutom det ärofyllda priset, Human Rights First award, från en av världens ledande människorättsorganisationer i USA.

Siavosh Derakhti var i sina unga år en bråkstake med undermåliga betyg i skolan. En av orsakerna var, att Siavosh var bitter på det svenska samhället då hans högutbildade, iranska föräldrar hade svårt att komma till sin rätt. Till slut gav Siavoshs föräldrar upp om honom och han började röka, skolka och missbruka droger.

Han lyckades dock vända den nedåtgående trenden och engagera sig i samhället och istället vara en god förebild för dem som befinner sig i samma situation som han själv befann sig. Siavosh arbetar dedikerat med att sprida demokrati och han slår ett slag för alla människors lika värde, viket också belönat honom med flera utmärkelser.

Siavosh Derakhti är en mycket uppskattad föreläsare i frågor som rör mångfald, rasism, integration, motivation och inspiration.