Stefan GörwikStefan Görwik började arbeta professionellt med utbildning i mitten av 80-talet. Innan han startade eget arbetade han med fyra större internationella utbildningsföretag. Där utbildade han i försäljning, service, kommunikation, teamutveckling, time management och ledarskap. Senare certifierade han sig i Situationsanpassat Ledarskap, världens mest använda ledarskapsmodell. Modellen har han under senare år vidareutvecklat och ingår nu i olika ledarskapsprogram.

I början av nittiotalet var Stefan Görwik först i Sverige med att bygga och i utbildningssammanhang använda en s.k. teamutvecklingsbana, ibland även kallad äventyrsbana. Där utvecklade han action learning pedagogiken som används i olika utvecklingsprogram. Denna upplevelsebaserade pedagogik i kombination med teori ger en oslagbar läroeffekt. Den är mycket uppskattad av deltagarna och efterfrågad av kunderna.

Stefans föreläsningar handlar om människor och hur man genom att göra små förändringar kan uppnå flera positiva resultat både för individen och för hela organisationen. Med insikten och kunskapen om detta kan man skapa en positivare attityd och en ökad arbetsglädje på arbetsplatsen. Ett konkret exempel är att en tydlig och effektiv kommunikation på arbetsplatsen leder till bättre resultat och arbetssituation för alla.

Andra viktiga punkter för att stärka företaget och medarbetarna är att uppmuntra människors olika drivkrafter och få dem att gå åt samma håll. Människor har olika motivationsfaktorer och genom att förstå de bakomliggande mekanismerna kan vi bibehålla och till och med öka vår motivation. Stefan Görwik ger sina lyssnare konkreta tips och verktyg för att lyckas med detta. I sin föreläsning tar Stefan även upp teambuilding, förändringsarbete och inspiration.