Susanne BejerotSusanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och docent vid Karolinska Institutet samt professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. Hennes senaste forskning handlar om immunologiska faktorer som kan förklara psykisk sjukdom. Susanne har också fördjupat sig i mekanismer som leder till mobbning och intresserat sig för motorikens betydelse. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism.

Susanne Bejerot föreläser bland annat om tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna samt dess relevans vid autism, Aspergers syndrom, tics och personlighetsstörningar. Hon berör teman som: Vad är tvångssyndrom? Vad orsakar tvångssyndrom? Hur går en utredning till? Tvång och ritualer vid utvecklingsstörning, förhållningssätt, KBT-metoder och medicinska behandlingsmetoder.