Svenny KoppSvenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande arbetar hon som konsulterande barnpsykiater på Mariestads neurologiska utredningsenhet och inom barn-och ungdomspsykiatrin i Umeå.

Svennys forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter. 1999-2001 var Svenny projektansvarig för ”Flickprojektet”, en omfattande klinisk undersökning av flickor med ADHD, autismspektrumstörning och Tourettes syndrom. År 2010 disputerade hon i ämnet på avhandlingen ”Girls with Social and/or Attention Impairments”.

Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter ofta speciella svårigheter. De är vanligen mindre utåtagerande än killar och är därför svårare att upptäcka. De har oftare mer problem med uppmärksamhet och koncentration och det ställs högre krav på anpassningsförmåga och social kompetens från omgivningen.

Svenny Kopp är en av landets mest framstående specialister och forskare inom området tjejer och NPF. I sin föreläsning går Svenny bland annat igenom NPF-diagnoserna ur ett genusperspektiv, skillnader/likheter mellan tjejer och killar med NPF, samsjuklighet, problem med diagnoserna för tjejer samt hur man kan upptäcka, hjälpa och stödja.