Public Speakers Sweden samarbetar med flera av Sveriges mest meriterade och efterfrågade talare, föreläsare och utbildare. Gemensamt för samtliga föreläsare är att de har förmågan att lyfta sina åhörare, att de stimulerar fantasi och kreativitet samt skapar motivation och engagemang. För att talaren ska lyckas ”hela vägen” krävs att hon eller han är exakt rätt för målgruppen. Public Speakers matchar rätt personlighet till varje unikt tillfälle utifrån just era behov, så att alla förväntningar överträffas.
Nedan finner ni några av de talare vi har i vårt nätverk. Hittar ni inte den ni söker? Ta gärna kontakt med oss, så hjälper vi till med andra förslag!

 

Alexander Bard
Alexander Bard IT-historia, Paradigmskiftet från massmedia till interaktivitet, Global politik i globaliseringens tidsålder
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Anders Tengström
Anders Tengström Missbruk, Psykisk (o)hälsa hos ungdomar
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Andreas Kjörling
Andreas Kjörling Stresshantering, inre och yttre motivation och konflikthantering
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Angelica Frithiof
Angelica Frithiof Bemötande, Värdegrund, Ledarskap, Samverkan, Konflikthantering
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Anna Bergholtz
Anna Bergholtz Mångfald inom arbetslivet, Funktionsnedsättning som en tillgång
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Annelie Pompe
Annelie Pompe Äventyr, Mod, Passion, Motivation, Rädslor & Riskhantering, Målfokusering
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Annika Östberg
Annika Östberg Utanförskap, Inre styrka, Komma tillbaka
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Aron Anderson
Aron Anderson Drivkrafter, Motivation, Förändring, Inspiration, Äventyr
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
talare bea szenfeld
Bea Szenfeld Mode, Trender, Entreprenörskap
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Bea Uusma
Bea Uusma Prestation, Mod, Äventyr, Mål
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Benny Haag
Benny Haag Kundservice, Förändring, Etik & moral, Livsbalans
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Björn Natthiko Lindeblad
Björn Natthiko Lindeblad Livskunskap, Bemötande, Medmänsklighet, Mindfulness, Inspiration, Andlighet
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Bo Dahlbom
Bo Dahlbom Digitaliseringens utmaningar, Data är den nya oljan, Framtidens sjukvård, Den nya energin
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Carolina Thornström
Carolina Thornström Kollegialt lärande, Digitalisering, Skola
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Charlotte Ohlson Bresciani
Charlotte Ohlson Bresciani Bemötande, Ryggmärgsskada, Hitta nya vägar, Föräldraskap, Livskvalitet
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Charlotte Signahl
Charlotte Signahl Mångfald, Bemötande, Kulturella skillnader, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Christian Johansson
Christian Johansson ADHD, Bipolär sjukdom, Depression, Bemötande, Samverkan, Ledarskap
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Christian Wass
Christian Wass Inspiration & Motivation, Förändring, Arbetsglädje, Arbetsmiljö, Personligt ledarskap
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Christina Stielli
Christina Stielli Förändring, Arbetsglädje, Kommunikation, Stresshantering
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Claes Danell
Claes Danell Magi, Tankeläsning, Hypnos, Illusioner, Kroppsspråk, Inspiration
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Claes Hellgren
Claes Hellgren Teambuilding, Mental träning, Motivation, Kost, Ledarskap, Coaching
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Clas Malmström
Clas Malmström Stresshantering, Positiv stress, Livets mening, Livsbalans, Arbetsglädje
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
Daniel Ewerman
Daniel Ewerman Tjänsteinnovation, Kundupplevelser – en överlevnadsfråga, Tjänstedesign
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
David Eberhard
David Eberhard Psykiatrifrågor, Ledarskap, Valfrihetsstress, Curling & kränkning, Överbeskydderi
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan!
David Edfelt
David Edfelt Pedagogik, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Barn & Ungdom
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
david stiernholm
David Stiernholm Struktur, Effektivitet, Prestation, Kreativitet
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Elisabeth Kuylenstierna
Elizabeth Kuylenstierna Arbetsglädje, Ledarskap, Grupputveckling, Teambuilding, Kommunikation
Läs mer och skicka en kostnadsfri sförfrågan
Emma Igelström
Emma Igelström Självkänsla & självförtroende, Inspiration, Prestation, Förändring, Personlig utveckling
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Emma Stenström
Emma Stenström Att leda kreativitet, Kreativa miljöer, Meningsskapande innovation, Ledarskap
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Emmanuel Ezra
Emmanuel Ezra Bemötande, Värderingar, Etik, Krishantering
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Eric Donell
Eric Donell Tourette, ADHD, OCD, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Eva Gyllensvaan
Eva Gyllensvaan Kundvård, Teambuilding, Interkulturell kommunikation
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Erik Mattsson
Erik Mattsson Retorik, Kroppsspråk, Presentationsteknik, Storytelling
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Erik Modig
Erik Modig Kontroll och effektiv kundkommunikation, Kundpsykologi, Kundbeteende, Arbetsglädje
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Fredrik Bohm
Fredric Bohm Relationer, Förändringsprocesser, Välbefinnande, Motivation
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Fredrik Ullén
Fredrik Ullén Flow, Inlärning, Hjärnan, Kreativitet
Gabrielle Salander
Gabrielle Salander Kommunikation, Retorik
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Henrik Larsson-Broman
Henrik Larsson-Broman Försäljning, Rekrytering, Trender & framtid, Varumärke, Vision & mål
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Ida Hult
Ida Hult Samhällstrender, Beteendemönster, Livsstilsförändringar, Varumärke, Företagskultur
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Jan Bylund
Jan Bylund Kroppsspråk, Självkänsla, Mod, Våga
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Johan Mathson
Johan Mathson Ledarutveckling, Resultatfokus, Förändringsprocesser, Strategi- och Affärsutveckling
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Johanna Lundin
Johanna Lundin Jämställdhet, Mångfald, Normkritik
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Johnny Sundin
Johnny Sundin Trendspaning, Framtid
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Jonas Svensson
Jonas Svensson Skola, Psykisk (o)hälsa, Ungdomar, Nätberoende
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Jonas Hassen Khemiri
Jonas Hassen Khemiri Språk, Ordmakt, Antirasism, Identitet
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Jouanita Törnström
Jouanita Törnström Bemötande, Borderline, Återhämtningsinriktat arbetssätt
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Jörgen Oom
Jörgen Oom Motivation, Rätt mental inställning, Attitydpåverkan, Kommunikationsfrågor, Förändringsarbeten
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Katarina Gospic
Katarina Gospic Hjärnan, Beslutsfattande, Välja rätt
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Katarina Grim
Katarina Grim Bipolär sjukdom, Återhämtning, Bemötande, Anhörigperspektiv
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Kjell Dahlin
Kjell Dahlin Kommunikation, Retorik, Varumärkesbyggande, Storytelling
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Lasse Mattila
Lasse Mattila Utsatthet och Utanförskap bland Barn och Unga.
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Lennart R Svensson
Lennart R Svensson Kroppsspråk, Kommunikation, Relationsteknik, Samarbete & samverkan
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Lottie Knutson
Lottie Knutson Krishantering, Mediehantering
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Magnus Helgesson
Magnus Helgesson Entreprenörskap, Motivation, Värdegrund, Försäljning, CSR, Ledarskap, Mental träning
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Marcus Sandborg
Marcus Sandborg Psykos, Schizofreni, Drogberoende, Tillfrisknande, Hopp, Förståelse
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mats Lewan
Mats Lewan Digitalisering, globalisering, förändring, framtidstrender, teknik
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mattias Ribbing
Mattias Ribbing Minnesträning, Prestera på topp, Omvandla stress till koncentrationsförmåga
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Mi Ridell
Mi Ridell Kroppsspråk, Kommunikation, Presentationsteknik, Arbetsglädje, Röstvård, Mental träning
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mia Hultman
Mia Hultman Kommunikation, Värdegrund, Positiv förändring
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mia Lindstam
Mia Lindstam Marknadsföring, Entreprenörskap, Kreativitet, Kommunikation, Mod
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Micael Dahlén
Micael Dahlén Ekonomi, Innovation, Konsumentbeteenden, Reklam, Varumärke
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Mikael Andersson
Mikael Andersson Inspiration, Motivation, Mod, Normalitet
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mikael Rehnberg
Mikael Rehnberg Arbetsmiljö, Psykosocial arbetsmiljö, Utmattningssyndrom
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mustafa Can
Mustafa Can Svenskhet, Mångfald, Kultur, Identitet, Samhällsfrågor
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Mårten Nylén
Mårten Nylén Motivation, Hälsa, Träning
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Ola Tornberg
Ola Tornberg Empatiskt ledarskap, Svåra samtal - inte så svårt, Bemötande, Arbetsglädje
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Olof Röhlander
Olof Röhlander Peptalk, Engagemang, Vinnande attityd, Hållbart Ledarskap, Team, Drivkrafter
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Oskar Henriksson
Oskar Henriksson Organisation, Beteendeförändring, Värderingar, Vanor
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Per Holknekt
Per Holknekt Entreprenörskap, Livsresa, Möten & Relationer, Samvete i affärslivet
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Per Naroskin
Per Naroskin Ledarskap, Förändringsprocesser
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Petter
Petter Kreativt entreprenörskap, Övervinna motgångar, Kärleken till språket
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Pontus Wasling
Pontus Wasling Beslutsfattande, Minnets egenheter och funktion, Kreativitet
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Pär Johansson
Pär Johansson Mångfald, Arbetsglädje, Barn & Ungdom, Entreprenörskap, Kreativitet
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Renata Chlumska
Renata Chlumska Mål, Kommunikation, Konflikthantering, Motivation, Äventyr
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Rune Larsson
Rune Larsson Mål och motivation, Attityder, Konsten att orka, Motion och hälsa, Äventyr
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Salah Haghgo
Salah Haghgo Mångfald, Inkluderande Kultur, Konflikthantering, PTSD
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Sascha Abdelnabi
Sascha Abdelnabi Ungdomar i riskzonen, Familjer i kris, Ungdomar med ADHD, ADD, Bemötande
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Selene Cortes
Selene Cortes Psykosocial arbetsmiljö, Utmattningssyndrom, Psykisk ohälsa, Bemötande
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Siavosh Derakhti
Siavosh Derakhti Mångfald, Rasism, Integration, Utanförskap, Motivation
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Simon Kyaga
Simon Kyaga Sambandet mellan psykisk sjukdom och kreativitet, Sambandet mellan ledarskapstalang och bipolär sjukdom
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Stefan Einhorn
Stefan Einhorn Etik, Snällhet, Klokhet, Ledarskap, Livsvisdom
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Stefan Görwik
Stefan Görwik Arbetsglädje, Förändring, Ledarskap, Medarbetarskap
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Susanne Bejerot
Susanne Bejerot Tvångssyndrom, Aspergers syndrom, Tics, KBT-metoder
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Svenny Kopp
Svenny Kopp Psykisk ohälsa hos flickor, ADHD, Autism
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Teo Härén
Teo Härén Kreativitet, Inspiration
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Therese Albrechtson
Therese Albrechtson Våga lyckas, Våga vinna, Se möjligheter istället för hinder, Kvinnligt entreprenörskap
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Thomas Bodström
Thomas Bodström Erfarenheter från den politiska hetluften, Chefskap i kombination med livets olika roller, Kommunikation
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Thomas Ravelli
Thomas Ravelli Motivation, Mental träning, Personlig utveckling, Grupputveckling, Prestation
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Tomas Enhager
Tomas Enhager Personlig utveckling, Mental träning, Kommunikation, Motivation
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Tomas Eriksson
Tomas Eriksson Arbetsglädje, Kommunikation, Teambuilding
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Tove Lundin
Tove Lundin ADHD - egen erfarenhet
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Troed Troedson
Troed Troedsson Framtidsanalys, Visionärt ledarskap, Samhällsutveckling
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Ulf Sandström
Ulf Sandström Mental träning, Personlig utveckling, Grupputveckling, Stresshantering
Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan
Ullakarin Nyberg
Ullakarin Nyberg Depression, Diagnoskännedom, Suicidprevention, Bemötande
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan
Åke Pålshammar
Åke Pålshammar Hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar.
Läs mer och skicka en bokningsförfrågan