Teo HärenTeo Härén är civilekonom och entreprenör med erfarenhet av att ha startat flera bolag. Han har dessutom arbetat många år som personalchef. Han har betygsatt över 30 000 idéer, suttit i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse och han har två patent. Teo har också fått pris som en av “Sveriges mest inspirerande personer”.

Teo Härén har arbetat i mer än 15 år med kreativitetsföreläsningar i mer än 25 länder. Hans passion är inspiration och kreativitet – två helt avgörande faktorer i ett företags tillväxtfas. Det är dock inte enbart i arbetslivet som kreativitet behövs, utan även i privatlivet. Med enkla metoder kan kreativiteten tränas upp, vilket kan leda till gynnsamma effekter inom många områden.

Teos föreläsningar kan vara inspirerande, provocerande, humoristiska eller ha fokus på fakta och kreativitets-verktyg. Oavsett fokus, så lämnar publiken föreläsningen med ny energi och med en vilja att förändra.