Thord ErikssonThord Eriksson har lång erfarenhet som journalist. Med avstamp i musik-, nöjes- och kulturjournalistiken har han under åren letat sig till allt mer samhällsorienterade ämnen. År 2014 kom han ut med boken “Folk dör här – en pappa, två äldreboenden och välfärdens framtid” där han med utgångspunkt i egna erfarenheter granskade myter och fakta om svensk äldreomsorg.

Thord Eriksson är en moderator med stor bredd och han är inte främmande för någon utmaning. Han har lett uppskattade samtal och konferenser kring allt ifrån regional utveckling, offentlig upphandling och kulturpolitik till byggbranschens utveckling, arbetsmarknad och Försvarsmaktens personalförsörjning.

Thord håller även uppskattade föreläsningar om journalistik och medielogik, som framför allt vänder sig till tjänstemän i privat och offentlig sektor som någon gång kommer i kontakt med reportrar. Föreläsningen skräddarsys efter behov.