Troed TroedsonTroed Troedson är känd för sina kunskaper och föreläsningar avseende organisationsutveckling och framtid, han har varit verksam som framtidsanalytiker i drygt 17 år. Troed har genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden.  Han är också en av initiativtagarna och ägarna till den digitala tidningen ”Gränsbrytning”.

Kunskaperna om organisationsutveckling och framtid har Troed Troedson dels inhämtat från en bakgrund som socionom och fysiker samt utifrån många års arbete med affärs- och organisationsutveckling i framförallt kommunal verksamhet med bland annat primärvård, äldreomsorg, fastighetsförvaltning, IT- och utvecklingsfrågor i allmänhet.

Troeds föreläsningar tar oss fram och tillbaka mellan teman såsom framtid, utveckling, organisationer, offentliga verksamheter, middagsbordet, den lilla människan, storsamhället, telekomvärlden etc. och hur precis allt – hänger samman och är sammankopplat.

Exempel på föreläsningar med Troed Troedson:

“En innovativ organisation är inte lättskött”
Vi har alltid strävat efter tillförlitlighet, låga kostnader och en hög standardisering. Nu ökar dock kraven – organisationer förväntas vara mer innovativa och förändras i en allt snabbare takt. Detta leder till att framför allt IT-avdelningarna, med deras höga professionalisering, riskerar att gå från att vara motorn i förändringsarbetet till att beskyllas för att vara en av bromsklossarna. För att ändra på det måste vi förstå att en innovativ organisation kräver arbete. Troed Troedson understryker att det inte bygger på en enda uppfinning, utan att det är ett konstant förändringsarbete där man hela tiden måste vara beredd att prova nya arbetsmetoder.

“Att kunna är alltför ofta detsamma som att slippa tänka”
Den som ansetts ha mest kunskap och också ansetts vara mest kompetent. Idag kan i stort sett vem som helst skaffa sig kunskap genom olika egenskaper såsom förstålse, förmåga att förutsätta, snabb inlärningsförmåga, igenkänning, empati etc. Kunskap ersätts av förståelse som blir den avgörande faktorn för framgång som kommer att leda till stora förändringar för vår syn på vem som är kompetent. I en värld där förstålse ersätter kunskap och hur man själv blir en förstående människa.

“Samhällsutveckling & paradigmskifte”
Vi kan bli framgångsrika i det samhällsklimat som vi lever i. Kunskaps- och informationsmonopol bryts ned och en stor omställning sker i vårt samhälle. Politiska partier, skolsystem, tillverkande företag etc. tappar sina övertag. Orsakerna och konsekvens till detta analyseras och vad som kommer att känneteckna en organisation med framgång. Synen på organisationernas professioner kommer att förändras oavsett var i organisationen man befinner sig. Under denna föreläsning får du veta vad som framöver kommer att känneteckna en framgångsrik organisation.

“Visionärt ledarskap”
Management är inte detsamma som ledarskap där man flyttar något från A till B. Visionärt ledarskap handlar inte om att se längre utan om att skapa bilder som andra kan se. Troed hjälper oss att bli bättre ledare genom att undvika energisparfällor och vågar lägga resurser för att driva företaget framåt.

“Skolan ska förbereda våra barn för en plats som vi aldrig besökt”
Hur kommer världen att se ut runt år 2030 då dagens förskolebarn år 2015 gör inträde i vuxenvärlden. Hur får de resurser och kompetens genom skola och uppfostran utifrån kommande behov 2030. Skolan skall förbereda våra barn för en plats som vi aldrig besökt. I vissa delar är framtiden omöjlig att förutse – men i många delar kan vi faktiskt både se och förstå den.