Ullakarin NybergUllakarin Nyberg är psykiater och överläkare vid S:t Görans sjukhus inom Norra Stockholms Psykiatri. Hon har också en bakgrund som onkolog, och har arbetat länge med sorg och förluster. Bland annat med människor som drabbats av psykiska besvär på grund av svår fysisk sjukdom.

Hennes forskning handlar om konsekvenserna av att mista ett barn eller ett syskon i suicid, och hur omhändertagandet kan förbättras. Ullakarin är också författare till boken ”Konsten att rädda liv” som beskriver hur vi måste prata om självmord med varandra och suicidnära personer. Ullakarin är också del av Suicide Zeros expertråd.

I sin föreläsning tar Ullakarin Nyberg upp fakta och myter om självmord, vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut – och framför allt hur det kan avbrytas. Ullakarin ger konkreta exempel på hur man kan skapa ett samtalsklimat som hjälper människor att uttrycka sin smärta i ord och vad man själv kan säga och göra i mötet med den som överväger att ta sitt liv eller med sörjande närstående.